Porady ślubne:

 


Porady i zwyczaje ślubne / Aspekty prawne
 • Tytuł:

  Ślub w kościele katolickim po 1 czerwca 2020

  Data:
  2020-02-04
  Treść:
  Z dniem 1 czerwca 2020 roku będą obowiązywać nowe przepisy kościelne dotyczące zawierania związków małżeńskich przez katolików. Zmiany te zostały ogłoszone w oświadczeniu „W sprawie promulgacji i wejścia w życie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego” z dnia 26... [więcej]
   
 • Tytuł:

  Co jest wspólne, a co nie po ślubie?

  Data:
  2014-06-26
  Treść:
    Wraz z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami z mocy ustawy powstaje wspólność majątkowa. Obejmuje ona przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania tej wspólności przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.   Przedmioty majątkowe, które nie należą do wspólności majątkowej, należą do majątku osobistego każdego z małżonków.   Do majątku wspólnego małżonków... [więcej]
   
 • Tytuł:

  Słowa przysięgi małżeńskiej

  Data:
  2011-09-18
  Treść:
    W KOŚCIELE   Zaczyna Pan Młody:"Ja ...(imię Pana Młodego) biorę sobie Ciebie...(imię Panny Młodej) za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci.Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci."   Potem Panna Młoda: "Ja ...(imię Panny Młodej) biorę sobie Ciebie...(imię Pana Młodego) za męża i ślubuję Ci... [więcej]
   
 • Tytuł:

  Ślub kościelny - formalności

  Data:
  2011-04-09
  Treść:
    Małżeństwo jest jednym z sakramentów świętych. Aktem prawnym dla Kościoła jest Kodeks Prawa Kanonicznego, w którym zawarte są wszelkie informacje na temat możliwości udzielania ślubów, miejsca, i wszelkich spraw dotyczących wstępowania w związek małżeński. Według Kodeksu Prawa Kanonicznego małżeństwo jest przymierzem, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę... [więcej]
   
 • Tytuł:

  Ślub cywilny - formalności

  Data:
  2011-04-09
  Treść:
  Zacznijmy od definicji ślubu cywilnego: Według polskiego prawa cywilnego, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, powstały z ich woli jako równorzędnych stron w celu wspólnego pożycia i zaspokajania potrzeb założonej rodziny. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński narzeczeni mogą złożyć przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, jego zastępcą, a także przed... [więcej]
   
 • Tytuł:

  Ślub konkordatowy - formalności

  Data:
  2011-04-09
  Treść:
    Dzięki ustawie konkordatowej, podpisanej przez Polskę i Stolicę Apostolską w lipcu 1998r. dwie oddzielne ceremonie ślubne, tj. w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego, nie są już konieczne, aby związek małżeński w pełni uznawany był przez polskie prawo. Po uzyskaniu przez nowożeńców błogosławieństwa przed ołtarzem kościół w przeciągu 5 dni przesyła dokumenty zawarcia związku małżeńskiego... [więcej]
   
 • Tytuł:

  Zmiana nazwiska po ślubie

  Data:
  2020-02-04
  Treść:
    Zawarcie związku małżeńskiego skutkuje koniecznością wskazania nazwiska, jakim małżonkowie będą posługiwać się po ślubie, a także jakie nazwisko będzie nosiło potomstwo z tego związku. Zmianę nazwiska małżonków reguluje art. 25 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mówiący wprost: Art. 25. § 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego... [więcej]
   
 • Tytuł:

  Intercyza

  Data:
  2020-02-04
  Treść:
  „Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).” (Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 31. § 1.) Oznacza to,  że zakupione  w czasie małżeństwa nieruchomości i ruchomości należą po połowie... [więcej]