Porady ślubne:

 


Porady i zwyczaje ślubne / Małżeństwo / Czy rozliczenie podatków wspólnie z małżonkiem jest korzystne finansowo?

Czy rozliczenie podatków wspólnie z małżonkiem jest korzystne finansowo?

rozliczenie podatków wspólnie z małżonkiem

Wspólne rozliczenie podatku dochodowego razem ze współmałżonkiem jest przywilejem jakie przewiduje system podatkowy w Polsce. Chociaż na ogół jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla małżeństw, istnieją sytuacje, w których jednak wspólne złożenie deklaracji PIT będzie niekorzystne lub niemożliwe. W poniższym poradniku postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące wspólnego opodatkowania się małżonków.

 

Kto może złożyć deklarację PIT ze współmałżonkiem?

 

Wspólne zeznanie podatkowe mogą złożyć małżeństwa będące w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. To oznacza, że wszystkie młode małżeństwa, będące w związku dopiero od zeszłego roku, w tym roku jeszcze nie mogą złożyć wspólnej deklaracji podatkowej. Ta zasada tyczy się również małżeństw, które od ubiegłego roku, na mocy wyroku sądu, pozostają w separacji, lub wzięły rozwód. Są to małżeństwa, które nie były formalnie razem przez cały rok podatkowy i podzieliły majątek. Warunkiem koniecznym do złożenia zeznania wraz ze współmałżonkiem jest właśnie konieczność posiadania wspólności majątkowej, co oznacza, że z tego przywileju nie będą mogły skorzystać wszystkie małżeństwa, które podczas zawierania związku małżeńskiego zdecydowały się na podpisanie intercyzy.

 

Możliwe jest również złożenie zeznania podatkowego wspólnie ze zmarłym małżonkiem - ta sytuacja nie odbiera takiej możliwości, tak jak to się dzieje w przypadku separacji lub rozwodu. Wdowiec lub wdowa może wpisać w zeznaniu dochody zmarłego małżonka i skorzystać z przysługujących mu ulg i odliczeń. Na koniec podpisuje deklarację tylko i wyłącznie za siebie.

 

Sytuacja, w której jeden z małżonków pracuje za granicą również nie odbiera możliwości złożenia wspólnej deklaracji. Warunek jest tylko jeden - współmałżonek musi wyjeżdżać za granicę na podstawie delegacji lub kontraktów zawartych z polskim pracodawcą. Nie ma znaczenia miejsce pracy, a jedynie miejsce zarejestrowania pracodawcy, gdzie prowadzi działalność. W przypadku, gdy współmałżonek pracuje za granicą u zagranicznego pracodawcy wspólne złożenie deklaracji PIT może okazać się i niemożliwe i niekorzystne jednocześnie.

 

Czy złożenie wspólnej deklaracji PIT jest opłacalne?

 

Jak wiadomo, w Polsce obowiązują dwa progi podatkowe, Pierwszy próg 18% dotyczy osób, których dochód w roku podatkowym nie przekroczył 85 528 zł. Drugi próg 32% dotyczy osób, których dochód za ubiegły rok przekroczył tę kwotę. Optymalnie największą korzyść osiągniemy, gdy jeden ze współmałżonków przekracza limit dochodowy pierwszego progu i musiałby zapłacić większy podatek, a drugi małżonek osiąga niższy dochód, na tyle nisko, że po zsumowaniu i podzieleniu na dwa otrzymujemy kwotę, która mieści się w pierwszym progu podatkowym. Tę korzyść można również osiągnąć rozliczając się z małżonkiem bezrobotnym, nawet jeśli pobiera on zasiłek dla bezrobotnych z Funduszu Pracy. Wspólne rozliczenie deklaracji PIT nie spowoduje ani zysku, ani straty dla małżonków, których dochody po zsumowaniu nie spowodują zmiany progu podatkowego.


 


Powrót

Dodaj komentarz

Powiązane porady ślubne