Porady ślubne:

 


Porady i zwyczaje ślubne / Ceremonia ślubna / Ślub kościelny w kościele katolickim

Ślub kościelny w kościele katolickim

Ślub kościelny w kościele katolickim

 

Ślub kościelny w wyznaniu katolickim jest sakramentem, co z łaciny oznacza "przysięgę wierności". Tę przysięgę składają sobie nawzajem panna młoda i pan młody wypowiadając słowa:

 

"Ja, ..., biorę sobie Ciebie ..., za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską, oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci."

 

Zatem to narzeczeni udzielają sobie wzajemnie ślubu a przedstawiciel Kościoła, prezbiter, diakon albo osoba świecka delegowana przez biskupa, tylko potwierdza w obecności przynajmniej dwóch świadków zawarcie małżeństwa i mu błogosławi słowami:

 

"Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła potwierdzam i błogosławię, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen."

 

Małżeństwo zgodnie z dogmatami wiary katolickiej raz zawarte przed obliczem Boga jest nierozerwalne i trwa aż do śmierci jednego z małżonków.

 

W kościele katolickim dopuszczalne jest połączenie węzłem małżeńskim jedynie kobiety i mężczyzny, co do zasady katolików lub katolika z innym chrześcijaninem. Możliwe jest jednak także zawarcie ślubu kościelnego przez katolika z osobą niewierzącą, pod warunkiem uzyskania uprzednio pisemnej zgodny od biskupa na odstąpienie od obowiązujących przepisów prawa kanonicznego (tzw. indult) oraz złożenia oświadczenia o zamiarze pozostania przy wierze katolickiej oraz dołożenia wszelkich starań, aby dzieci pochodzące z tego małżeństwa wychować w wierze katolickiej.

 

W Polsce od 1998 istnieje możliwość zawarcia ślubu konkordatowego, który łączy w sobie znaczenie sakramentu ze skutkami cywilno-prawymi małżeństwa opisanymi w kodeksie rodzinnym. Narzeczeni, którzy chcą zarówno stać się małżonkami w obliczu Boga, jak i w majestacie prawa, mogą zamiast dwóch osobnych ślubów, kościelnego i cywilnego, zawrzeć jeden, właśnie konkordatowy. panny młodej i pana młodego

Następnie 3 miesiące przed planowaną datą ślubu, w kancelarii parafialnej kościoła wybranego na tę ceremonię, należy złożyć następujące dokumenty:

  • świadectwa bierzmowania
  • świadectwa chrztu panny młodej i pana młodego (nie starsze niż 3 miesiące)
  • dowody osobiste panny młodej i pana młodego
  • dane świadków

Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów sporządzony zostaje protokół przedślubny oraz tzw. zapowiedzi. Zapowiedzi zawarcia małżeństwa będą wygłaszane w parafiach panny młodej i pana młodego przez dwa kolejne tygodnie.

Tydzień przez ślubem sporządzany jest akt ślubu. Aby akt został sporządzony narzeczeni muszą dostarczyć do kancelarii parafialnej następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o odczytaniu zapowiedzi o planowanym ślubie w parafiach narzeczonych
  • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej organizowanych przy parafiach (tzw. zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego)
  • dowody osobiste narzeczonych

Przed samą ceremonią ślubną narzeczeni muszą jeszcze dostarczyć zaświadczenia o odbyciu dwóch spowiedzi świętych, jednej po sporządzeniu protokołu przedślubnego, a drugiej dzień przed ślubem.


 
Ślub kościelny w kościele katolickim
Ślub kościelny w kościele katolickim


Powrót

Dodaj komentarz

Powiązane porady ślubne